OKŘESANEČ
Oficiální stránky obce
Úřední deska

Úvodní stránka - Úřední deska

Úřední deskaPoplatky za svoz TKO se pro rok 2018 platí do 31. 3. 2018 a to ve výši:

  • 450,-/osobu trvale bydlící/rok
  • 400,-/dítě do 15ti let/rok
  • 450,-/rekreační objekt/rok.

Poplatky jsou splatné v hotovosti na Obecním úřadu, nebo bankovním převodem na účet číslo 443523329/0800, variabilní symbol – číslo popisné.


Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les


Stáhnout si žádost do počítače (formát ZIP)

Obec Okřesaneč